About  Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
報紙
網路
雜誌
 

 

 

 
  首頁 > 媒體報導 > 雜誌
 
 
大地旅人:我們都是乘客
 
2015-12-11
 

大地旅人慧儀近期受《藝術世界》雜誌邀訪,與大家分享~

江慧儀和丈夫Peter是大地旅人環境工作室的創辦人,也是台灣樸門永續設計的推動者。
從2002年開始,他們就開始身體力行地推廣樸門永續設計,並於2008年系統性引進了樸門永續設計教育,舉辦了台灣第一個樸門永續設計認證課程(PDC-Permaculture Design
Course)。近年也受邀至成都、重慶、福州、深圳、北京等地教學,定期舉辦樸門永續設計認證課程與工作坊,教授自然建築、適切科技、食物森林、都市樸門等課程......

 
藝術世界303期_大地旅人
 
 
  地址:116台北市汀州路四段105巷10號1樓