About  Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
2016-12-03
冬季黃金種植期以工換宿小幫手--開放申請中
冬季,是全台,更是台東的黃金種植期,........More
2016-09-23
營造一座食物森林—在鄉村,在城市
  如果你有機會得到一片空地, 會........More
 
2016-11-15~2016-11-29
2016大地旅人樸門永續設計專業基礎課程(台東)
”當我們手中擁有一塊土地的時候,它是........More
2016-10-01~2016-10-15
2016大地旅人樸門永續設計專業基礎課程(深圳)
此刻的地球系統與人類文明都因氣候變遷........More
 
您好 我也想知道今年下半年你們在...?(戴雅珺)
 
 
  地址:116台北市汀州路四段105巷10號1樓
 
   
 
照顧地球 照顧人類 分享多餘